Etäluenta- ja ohjauspalvelut

Etäluenta- ja ohjauspalvelussa suoritetaan mittalaitteiden rekisteröimien tietojen keräämistä ja tehdään haluttuja ohjaustoimintoja laitteille esim. erilliset luentatyöt ja laitteiden etähallinta. Etäluettava sähkömittari, kaukolämpömittari ja vesimittari tarjoavat liiketoiminnalle kustannustehokkaan teknologian asiakkuuden hallintaan. Teollisuuden etäluenta tarjoaa työkaluja tuotannon ja kunnossapidon seurantaan sekä suunnitteluun.

Tärkeimmät tehtävät ovat nykyisin kulutus- ja tuotantotietojen keruu laskutusta varten sekä etäohjausten suorittaminen. Käyttöpaikan tilanseurantaa suoritetaan mittalaitteen kunnonvalvonnalla, laatutietojen keruulla ja hälytysten seuraamisella.

Tulevaisuudessa yhä merkittävämpään rooliin nousee mittalaitteen rooli älyverkkojen toimilaitteena.

Palveluumme sisältyy:

  • Mittauspisteiden konfigurointi
  • Etäluennat, Ad-hoc-luennat ja –ohjaukset
  • Vikatilanteiden raportointi, ongelmakohtien selvitys
  • Viankorjauksen prosessin ohjaus
  • Pienjänniteverkon hallinta (PiHa)
  • Mittalaitetopologian visualisointi
  • Etäluennasta saatavan tiedon välitys muihin toimintoihin esim. mittaustiedon hallintaan

Palvelumme toimii joko asiakkaan tai palvelukeskuksemme AMR (Automated Meter Reading) -järjestelmässä. Ohjauspalvelut hyödyntävät AMI (Advanced Metering Infrastructure) -ratkaisuja.

Lisätiedot:

Harri Smolander, palvelupäällikkö, puh. 044 793 9709, harri.smolander(at)voimatel.fi

 
 
 
 

Palvelukeskus
0440 400 415

Valvomo

0440 400 401

Palvelukeskuksemme ja valvomomme toimivat palvelupyyntöjen vastaanottajana ja välittäjänä asennusryhmillemme.
Lue lisää »

 
 

Seuraa meitä:    

LinkedIn: Voimatel Oy   Twitter: Voimatel Oy