28.08.2017

Voimatel kumppanina työturvallisuuden harjoitusalueella Kuopiossa

Kuopiossa on avattu työturvallisuuden harjoitusalue (TTHA), jossa on mahdollista kouluttaa ja harjoitella käytännön työturvallisuustaitoja oikeita työtilanteita jäljittelevissä, lavastetuissa harjoituskohteissa. Käytännönläheisellä koulutuksella edistetään turvallisten työskentelytapojen omaksumista, vaikutetaan työturvallisuusasenteiden kehittymiseen ja vähennetään näin työtapaturmia. Kuopion Pelastusopiston harjoitusalueella sijaitsevan työturvallisuuden harjoitusalueen on kolmas työturvallisuuden koulutusympäristö Suomessa.  Vastaavia käytännönläheisiä koulutusympäristöjä ovat Rudus Turvapuisto Espoossa ja Pohjois-Suomen Turvapuisto Oulussa.

Voimatel on yksi työturvallisuuden 38 hehtaarin kokoisella harjoitusalueella toimivista sopimuskumppaneista ja on harjoitusalueella mukana kohteessa, jossa harjoitellaan ja koulutetaan sähköverkkotyöhön liittyvien vaarojen tunnistamista ja turvallista työskentelyä.

Henkilöstön ja kumppaneiden työturvallisuusasioiden kehittämiseen suhtaudutaan vakavasti ja panostetaan siihen, että organisaatiossa asiat opitaan tekemään oikein.

- Lähdimme hankkeeseen mukaan noin vuosi sitten päämääränä saada koulutusympäristö työturvallisuuden kehittämiseen. Tulemme hyödyntämään työturvallisuuden harjoitusaluetta työturvallisuuden perehdytyksessä ja erilaisissa koulutuksissa niin omalle henkilöstöllemme kuin yhteistyöverkostossammekin. Erittäin tärkeä osa alueen toimintaa on sen yhteydessä toimiva kumppanuusverkosto, joka avoimesti yhteistyössä kehittää valtakunnallisesti työturvallisuusasioita ja niihin liittyviä parhaita käytänteitä. Näitä oppeja jalostamme tulevaisuudessa entistä tehokkaammin myös Voimatelin käyttöön työturvallisuuden kehittämiseksi. Toisaalta valtakunnallisesti näkyvillä oleva verkosto antaa Voimatelille näkyvyyttä aktiivisena työturvallisuuden kehittäjänä, Voimatelin Sähköverkkojen Itä-Suomen aluepäällikkö Mikko Heinonen kertoo.

 


Sähköverkkorasti on toteutettu yhdessä Fingridin ja Kuopion Sähköverkon kanssa.


TTHA on jatkuvasti kehittyvä laaja kokonaisuus, jossa tällä hetkellä on hyödynnettävissä runsaat 20 harjoituskohdetta eri toimialoilta. Työturvallisuuden harjoitusalueyhteistyössä on mukana laaja joukko sopimuskumppaneita yrityksistä, yhdistyksistä, muista julkistoimijoita ja oppilaitoksia. Sopimuskumppanit ovat vastanneet harjoituskohteiden rakentamisesta niin rakentamisen, infrarakentamisen kuin teollisuudenkin lohkoille. Jokaisesta yksittäisestä harjoituskohteesta on kouluttajien käyttöön laadittu käsikirjoitukset koulutusten laadun varmistamiseksi. Eri harjoituskohteita yhdistelemällä koulutuksista voidaan muokata aina uudenlaisia oppimista tukevia kokonaisuuksia. Juuri erilaiset työympäristöt tuovatkin rastisisältöön rikkautta, koska erilaisia työympäristöjä kohdataan arjessa jatkuvasti ja nyt pääsee harjoittelemaan niihin liittyviä turvallisuusasioita käytännönläheisesti.

Niin kuin maakuntajohtaja Marko Korhonen Pohjois-Savon liitosta mainitsi avajaispuheessaan: "Vanha sananlasku ´tulella ei saa leikkiä´ ei päde täällä. Täällä sillä todella saa leikkiä”, hän totesi. 
 


Voimatelin myyntipäällikkö Pekka Matilainen esittelemässä sähköverkkorastia työturvallisuuden harjoitusalueella.

 

 

« Takaisin
 
 
 

Palvelukeskus
0440 400 415

Valvomo

0440 400 401

Palvelukeskuksemme ja valvomomme toimivat palvelupyyntöjen vastaanottajana ja välittäjänä asennusryhmillemme.
Lue lisää »

 
 

Seuraa meitä:    

LinkedIn: Voimatel Oy   Twitter: Voimatel Oy