Haemme

Uutisvirta

Energiajärjestelmä-
palvelut

Laaja energiateknologian tuntemuksemme tarjoaa ensiluokkaiset palvelut aurinkosähköstä energiapalvelulaitteiden etähallintaan ja energiatiedon analysointiin. Energiantiedon käsittelyn, aurinkosähkön ja sähköisen liikenteen palveluilla huolehdimme energiajärjestelmän koko elinkaaresta.

 • Aurinkoenergiapalvelut

  Puhdasta energiaa auringosta, sertifioiduilla palveluilla

  Aurinkoenergiapalveluissa tarjoamme energiayhtiöille ja yrityksille aurinkosähköjärjestelmien toimitus-, asennus- ja ylläpitopalveluja sekä tietojärjestelmäpalveluja. Voimatelin palvelumallilla energiayhtiöt voivat tarjota omille asiakkailleen aurinkosähköjärjestelmiä ja niihin liittyviä lisäpalveluja. Vastaavasti yrityspuolen palvelumallissa yrityksille mahdollistetaan energiatehokkaiden aurinkosähköjärjestelmien hankinta projektiluonteisen toimitusmallin mukaisesti avaimet käteen periaatteella.

  Tietojärjestelmäpalvelut mahdollistavat aurinkosähköjärjestelmän tuotantotietojen esittämisen energiantuottajalle pilvipohjaisen palvelun kautta sekä varmistavat järjestelmän toiminnan ylläpitovaiheessa reaaliaikaisen etäseurannan avulla.

  Toimittamamme järjestelmät koostuvat korkealaatuisista komponenteista, joilla on pitkä elinkaari ja ennakkoon tiedossa oleva energiatuotto.

  Palvelumme toimintamallin laajuus on sovittavissa energiayhtiö- ja projektikohtaisesti.

  Ota yhteyttä

  Harri Smolander
  harri.smolander(at)voimatel.fi | 044 7939709

 • Energiapalvelut

  Mittaustietojen etäluenta ja analysointi energiayhtiöiden liiketoiminnan tukijalkana

  Etäluenta- ja ohjauspalvelussa suoritetaan mittalaitteiden rekisteröimien tietojen keräämistä ja tehdään haluttuja ohjaustoimintoja laitteille esim. erilliset luentatyöt ja laitteiden etähallinta. Etäluettava sähkömittari, kaukolämpömittari ja vesimittari tarjoavat liiketoiminnalle kustannustehokkaan teknologian asiakkuuden hallintaan. Teollisuuden etäluenta tarjoaa työkaluja tuotannon ja kunnossapidon seurantaan sekä suunnitteluun.

   

  Tärkeimmät tehtävät ovat nykyisin kulutus- ja tuotantotietojen keruu laskutusta varten sekä etäohjausten suorittaminen.

  Tulevaisuudessa yhä merkittävämpään rooliin nousee mittalaitteen rooli älyverkkojen toimilaitteena. Käyttöpaikan tilanseurantaa suoritetaan mittalaitteen kunnonvalvonnalla, laatutietojen keruulla ja hälytysten seuraamisella. Kerättävän tiedon ja sen analysoinnin avulla voidaan suorittaa myös sähköverkon valvontaa eri jännitetasoilla ja tukea energiayhtiön toimintaa myös toimistoajan ulkopuolella.

  Mittaustiedon analysointi avustaa viankorjausprosessia ja käsittelee saatua mittausaineistoa sovittujen toimintamallien mukaisesti.

  Etäluentajärjestelmä on merkittävä investointi yhtiöille. Sen hallittu elinkaaren valvonta turvaa tehdylle investoinnille parhaan mahdollisen hyödyntämisen ja huolehtii teknologian hallitusta käytöstä vastaamaan muuttuvia tarpeita.

  Palvelussa hallitaan mittalaitteen elinkaari hankinnasta kierrätykseen asiakkaan kanssa sovittavassa laajuudessa. Laaja mittausteknologian tuntemuksemme on käytettävissä suunniteltaessa ja toteutettaessa mm. käytettävän teknologian hankintaa muutostilanteessa.

  Taseselvitys huolehtii markkinaosapuolten välisen tiedon sisällön oikeellisuudesta ja poikkeamien hallinnasta. Palveluumme sisältyy jakeluverkkoyhtiön taseselvitys- ja tasoituslaskentojen hallinta ja valvonta sekä taseselvitystietojen välittäminen sähkömarkkinaosapuolille.

  Ota yhteyttä

  Harri Smolander
  harri.smolander(at)voimatel.fi  | 044 7939709