”Etätyön yleistyminen, monipuoliset kaapelitelevisio- ja viihdepalvelut sekä terveys- ja hyvinvointipalvelut vaativat kapasiteettia, jonka valokuitu mahdollistaa nyt ja vähintään seuraavat 50 vuotta. Noin pitkälle toiminta-ajalle rakennettavat kaapelointi- ja asennustyöt ovat myös oltava laadukkaita ja hyvällä ammattitaidolla tehtyjä ja siinä Voimatel on onnistunut.”

Jukka Lampinen, verkkopäällikkö
MPY

MPY:n luottokumppanina rakentamassa huippunopeita valokuituyhteyksiä

MPY tarjoaa ICT- ja viihderatkaisuja sekä yrityksille että kuluttajille. Palveluihin kuuluvat huippunopeat ja luotettavat valokuituyhteydet, joita MPY rakentaa yhteistyössä Voimatelin kanssa. Yhdessä on toteutettu jo useita miljoonaluokan hankkeita vuodesta 2014 lähtien – nopeita tulevaisuuden tietoliikenneyhteyksiä jokaiselle.

Valokuitu on nyt ja tulevaisuudessa kodin luotettavin verkkoyhteyden ratkaisu, joka tarjoaa tasaisen ja vakaan yhteyden. Se mahdollistaa sujuvan ja häiriöttömän netin käytön arjessa, harrastuksissa ja työssä. Voimatelin ja MPY:n kymmenvuotisen yhteistyön aikana useat kaupungit ja kunnat ovat saaneet valokuituyhteydet, joista viimeisimpänä projektina on valmistunut Varkaus. Jututimme MPY:n verkkopäällikkö Jukka Lampista syksyllä 2023, jolloin kuidutustyöt olivat käynnissä Orimattilassa ja Mikkelissä.

– Etätyön yleistyminen, monipuoliset kaapelitelevisio- ja viihdepalvelut sekä terveys- ja hyvinvointipalvelut vaativat kapasiteettia, jonka valokuitu mahdollistaa nyt ja vähintään seuraavat 50 vuotta. Noin pitkälle toiminta-ajalle rakennettavat kaapelointi- ja asennustyöt ovat myös oltava laadukkaita ja hyvällä ammattitaidolla tehtyjä. Siinä Voimatel on onnistunut, sanoo Lampinen.

Palvelua suunnittelusta käyttöönottoon

Varkauden nelivuotisessa projektissa Voimatel rakensi ja käyttöönotti valokuituverkon Varkauden kaupungin alueelle. Huolimatta haasteellisista kaupunkiolosuhteista, jossa uutta verkkoa rakennetaan vanhan sekaan sekä asukkaiden turvallisuus ja liikenne tulee ottaa erityisen tarkasti huomioon, projekti valmistui sovitusti aikataulussa.

Mikkelissä ja Orimattilassa Voimatel on vastannut rakentamisprojekteista, joissa kuidutetaan järjestelmällisesti asuinalueita valokuidun saatavuuden piiriin. Samassa yhteydessä kytketään alueen jo tilauksen tehneet kiinteistöt verkkoon. Mikkelin seitsemän asuinalueen käsittämässä kuidutusprojektissa Voimatel suunnittelee, rakentaa ja käyttöönottaa verkon. Työ tehdään ns. avaimet käteen-periaatteella, jossa jokaiseen kiinteistöön toteutetaan valmius ottaa valokuitu. Orimattilassa Voimatel hoitaa valokuituverkon rakentamisen ja käyttöönoton.

– Projektit ovat sujuneet hyvin ja suunnittelu Mikkelin osalta on saatu suunnittelujärjestelmäämme hyvissä ajoin ja MPY:n dokumentointitavan mukaisesti, Lampinen mainitsee.

Muutosten hallinta keskiössä

Usein laajoihin hankkeisiin tulee muutoksia nopeallakin varoitusajalla asiakkaiden tekemien viimehetken liittymätilausten vuoksi. Tällöin projekti aikataulutetaan joustavasti uudelleen. Tämä vaatii koko toimitusketjun kumppaneiden saumatonta yhteistyötä.

– Mikkelin ja Orimattilan urakoiden valmistumisaikatauluja on jouduttu hieman venyttämään, koska urakkasopimusten tekohetken jälkeen voimakkaasti lisääntyneet liittymämäärät vaativat urakointiin lisäresursseja aikatauluissa pysymiseksi. Lisäresurssien saaminen verkon rakentamiseen on ylikuumentuneen kuitumarkkinan myötä ongelmallista kaikilla toimijoilla.

– Voimatel alihankkijoineen on kuitenkin pystynyt reagoimaan hyvin suunnitelmamuutoksiin, Lampinen kiittelee.

– Tiedon jakaminen ja toimiva viestintä ovat hankkeissa avainasemassa. Voimatelin kanssa on saatu luotua hyvä palaverikäytäntö ja asioista tiedottamisen muodot. Jokainen osapuoli on tilanteen tasalla. Näin asiat menevät sovitusti ja asiakkaat saavat palvelut käyttöön sovittuna ajankohtana.