Siirry sisältöön

Asiakastyytyväisyyskysely apuna palveluidemme kehityksessä

Tyytyväiset asiakkaat ja hyvät asiakaskokemukset yhteistyöstä kassamme ovat tärkein tavoitteemme, ja siksi toteutamme vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn. Kysely on arvokas työkalu, joka auttaa meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme tarpeita ja odotuksia ja kehittämään palveluitamme entistäkin paremmiksi.

Tuorein asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin FeelBack Oy:n kanssa helmikuussa 2024, ja kysely kohdistettiin tietoverkkopalveluiden asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöille. Iloksemme vastausprosentti nousi viimevuotiseen kyselyyn verrattuna 54 prosentista 66 prosenttiin.

Tuoreiden johtopäätösten valossa Voimatel nähdään asiakkaidemme keskuudessa luotettavana ja hyvämaineisena yrityksenä. Luotettavuus ja maine koetaan tärkeäksi yrityskuvan osalta. Strategiset asiakkaat pitivät Voimatelin asemaa myös varsin merkittävänä liiketoimintansa kannalta.

Vahvuuksinamme nousi yhteyshenkilöidemme hyvä asiantuntemus ja toiminta.

Vastanneiden tyytyväisyydessä palveluihin ja toimituksiin on havaittavissa pientä laskua verrattuna aiempaan. Vastanneet nostivat esiin resursoinnin kehitettävänä teemana. Tyytyväisyys palvelun laatuun on kuitenkin edelleen jokseenkin hyvällä tasolla.

Kehityskohteina nousivat lisäksi esiin palveluiden kilpailukykyisyys suhteessa vastaaviin kilpaileviin ratkaisuihin sekä resurssien varmistaminen.

Pyrimme jatkuvan parantamisen malliin, mistä kertoo muun muassa se, että tyytyväisyys reklamaatioiden hoitoon on parantunut vuoden 2023 kyselyn tasosta niin lopputuloksen kuin myös reagointinopeuden osalta.

Vastauksissa kerrottiin, että asiakkaat toivoivat meiltä nykyistä enemmän markkinointiviestintää. Asiakkaitamme kiinnostavat erityisesti vastuullisuuteen liittyvät kehitysasiat. Vastuullisuusprojekti on meillä parhaillaan käynnissä, ja viestimme siitä heti sen valmistuttua lähikuukausien aikana.

Voimatelin NPS-arvo on tuoreen kyselyn perusteella +17. Suurin osa vastaajista oli kannaltaan neutraaleja (64 %), ja teemme parhaamme sen eteen, että saamme jatkossa heistäkin suosittelijoita.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Käsittelemme tulokset huolella ja otamme huomioon esiin nousseet kehitysehdotukset.