Siirry sisältöön

Sähköasemien kunnossapitoa luotettavasti ja sujuvalla yhteistyöllä / Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Sähköasemien kunnossapitoa luotettavasti ja sujuvalla yhteistyöllä

Voimatelin ammattitaito, monipuolinen osaaminen ja nopea reagointikyky turvaavat Lappeenrannan Energiaverkkojen kriittisten toimintojen käyttövarmuuden.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy vastaa energian ja veden siirtämisestä asiakkaille sekä huolehtii, ylläpitää ja kehittää energia- ja vesiverkkoja. Yhtiöllä on useita sähköasemia, jotka huolehtivat sähköverkon turvallisuudesta ja ylläpitävät sen toimintavarmuutta. Niiden on toimittava häiriöttä. Tässä Lappeenrannan Energiaverkot luottaa Voimatelin osaamiseen.

Voimatel on hoitanut Lappeenrannan Energiaverkkojen sähköasemien kunnossapitotöitä jo vuodesta 2014 lähtien. Alussa yhteistyö käsitti 10-20 kilovoltin keskijänniteverkon laitehuollot sekä kevyen vianhoitovalmiuden. Palvelusopimus laajentui vuonna 2019 mm. 110 kilovoltin laitehuolloilla ja relekoestuksilla. Vuoden 2022 alussa solmitun sopimuksen mukaisesti Voimatelin vastuulla ovat 1-20 ja 110 kilovoltin sähköasemien huolto- ja kunnossapitotyöt. Sopimukseen kuuluvat katkaisijahuollot, erotinhuollot, muuntajan tarkastus- ja käämikytkinhuollot sekä öljyanalyysit. Se sisältää myös relekoestukset 1kV-110kV, lämpökuvaukset, tasasähköjärjestelmän huollot ja -koestukset sekä viankorjaus- ja häiriöselvityspalvelun.

– Yhteistyö on vuosien varrella kasvanut koskemaan kaikkien sähköasemalaitteidemme huoltoa ja kunnossapitoa. Yhteistyömme kulmakivenä on molemminpuolinen luottamus. Arvostamme Voimatelin ammattitaitoa sekä monipuolista osaamista, kertoo Lappeenrannan Energiaverkkojen rakennuttajapäällikkö Jarno Kähö.

Häiriöttömän sähkönsaannin ja -jakelun turvaaminen Lappeenrannan Energiaverkkojen kriittisissä toiminnoissa on erittäin tärkeää. Käyttövarmuuden takaaminen vaatii jatkuvaa kunnossapitoa sekä vikatilanteiden pikaista hoitoa.

– Paikallisena toimijana Voimatel pystyy vastaamaan tarpeisiimme nopealla aikataululla. Erilaisiin vikatilanteisiin reagoiminen on ollut kiitettävää ja meille tärkeä ominaisuus, Kähö korostaa.

Uusi kumppanuuden sopimus on solmittu vuoden 2024 loppuun saakka sisältäen lisäksi parin vuoden optiomahdollisuuden. Kähö kertoo Voimatelin tarjonneen kokonaisuutena parhaan paketin.

– Pelkästään hinta ei ole ratkaiseva kriteeri vaan lisäksi yhteistyön sujuminen ja Voimatelin kyky kehittyä vaikuttivat päätöksentekoon. Voimatel pystyi myös täyttämään meidän vaatimat ehdot vikatilanteisiin reagoimisessa.

 

“Yhteistyö on vuosien varrella kasvanut koskemaan kaikkien sähköasemalaitteidemme huoltoa ja kunnossapitoa. Yhteistyömme kulmakivenä on molemminpuolinen luottamus. Arvostamme Voimatelin ammattitaitoa sekä monipuolista osaamista.”

Jarno Kähö, rakennuttajapäällikkö
Lappeenrannan Energiaverkot Oy