Siirry sisältöön

Pitkä kumppanuus tuottaa tulosta / Yara Suomi Oy

Pitkä kumppanuus tuottaa tulosta

Voimatel ja Siilinjärvellä sijaitseva Yara (ennen vuotta 2007 Kemira Grow How) ovat tehneet yhteistyötä jo vuosien ajan. Useita projekteja on tehty sekä kaivoksen että tehtaan puolella.

 

– Yara on tehnyt yhteistyötä Voimatelin kanssa yhtiön perustamisesta lähtien. Ostetut palvelut ovat sisältäneet sähkönjakeluverkon kunnossapitoa ja vikapalvelua. Myös sähkönjakelun investointiprojekteissa on Voimatelilla ollut merkittävä rooli Yaran Siilinjärven toimipaikalla, Yaran sähköpäällikkö Matti Pekkarinen valaisee.

Viime vuosina Voimatel on ollut rakentamassa Pastalaitokselle työmaasähköä ja aluevalaistusta, hoitanut uuden porahallin muuntamon asennukset ja ollut rakentamassa räjähdevarikon ja Raasion kiertovesipumppaamon sähkönsyöttöä. Voimatel on toteuttanut myös projektin, jossa kaivoksen valaistusta parannettiin lisäämällä sinne 60 kpl 1000W valoheittimiä sekä rakennettiin niiden sähkönsyöttöä varten muuntamoita.

Yaran Siilinjärven kaivoksella Voimatel urakoi Saarisen kaivosalueen sähköistyksen, joka sisälsi mm. ilmajohtoa ja kaapelointia ja muuntamoita. Eri projektien yhteydessä kaivokselle on rakennettu kolmet liikennevalot turvaamaan työmaan liikennettä.

– Tehtaan puolella on tehty viimeisten vuosien aikana muutamia 10 kV kaapelointiprojekteja sekä joitain tievalaistuskohteita, sähköverkkojen projektipäällikkö Kimmo Räbinä Voimateliltä lisää.

Pitkään jatkuvan yhteistyön kulmakiviä ovat avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. Voimatelin asiantuntijuuteen luotetaan.

– Sähkönjakeluverkon rakentamista ja kaikkia kunnossapitotöitä Yara ei tee itse ja siksi on tärkeää, että Yaralla on osaava ja luotettava yhteistyökumppani, jotta tehtaiden ja kaivoksen häiriötön sähkönjakelu saadaan varmistettua, Matti Pekkarinen toteaa.

 

PastePlant projekti onnistuneesti maaliin

Vuonna 2016 Voimatel hoiti Yaralla mittavan PastePlant projektin, joka käsitti 20kV sähkönjakeluverkon rakentamisen Yaran kaivosalueelle. Yaran kannalta 20kV sähkönjakeluverkon ja kuituverkon rakentaminen oli suuri investointi. Investointi piti sisällään myös uuden sähköaseman ja kiertovesipumppaamon, jonka kautta sähköä siirretään Pastalaitokselle.

Yaran sähköpäällikkö Pasi Raatikainen on tyytyväinen urakointikumppanin valintaan ja kertoo, että siihen vaikutti monen asian summa.

– Kilpailu on kovaa ja urakoitsijaa valitessa kokonaisuuteen katsottiin hinnan lisäksi myös aikaisempi kokemus urakoinneista, turvallisuuskulttuuria ja asennetta turvallisuuteen sekä resursseja hoitaa kyseinen sähkönjakeluprojekti sovitussa aikataulussa ja kustannuksissa sekä laadukasta työnjälkeä. Useamman neuvottelukierroksen jälkeen valinta kohdistui Voimatel Oy:hyn.

– Työn tekemistä sivusta seuranneena ja jälkeä katsottaessa nyt kaiken valmistuttua on hyvä sanoa, että valintamme oli oikea, Raatikainen toteaa.

Turvallisuuteen liittyen tehtiin useita WOC-keskusteluja sekä turvakierroksia työmailla ja Raatikainen on tyytyväinen tapaan, jolla päivittäiset työturvallisuus asiat hoidettiin projektin ajan.

– Asenne työntekijöillä on selvästi kohdallaan. Työtapaturmia eikä läheltä piti tapauksia projektissa sattunut.

 

Voimatel panostaa työntekijöiden työturvallisuuteen

Yaran kaivoksella työskennellään haastavissa olosuhteissa. Työntekijöiden ja alihankkijoiden turvallisuudesta ei kuitenkaan tingitä ja tapaturmia pyritään ennaltaehkäisemään. Voimatel pyrkii myös jatkuvasti kehittämään työntekijöidensä työturvalli-
suutta niin Yaralla kuin muissakin kohteissa.

Matti Pekkarisen mukaan Voimatelin henkilöstö on hyvin sisäistänyt Yaran turvallisuusvaatimukset ja työkohteiden turvallisuuskierroksilla on ollut hienoa havaita, että turvallisuusasiat ovat kunnossa ja asenne niihin on myös oikea.

”Kilpailu on kovaa ja urakoitsijaa valitessa kokonaisuuteen katsottiin hinnan lisäksi myös aikaisempi kokemus urakoinneista, turvallisuuskulttuuria ja asennetta turvallisuuteen sekä resursseja hoitaa kyseinen sähkönjakeluprojekti sovitussa aikataulussa ja kustannuksissa sekä laadukasta työnjälkeä. Useamman neuvottelukierroksen jälkeen valinta kohdistui Voimatel Oy:hyn.”

Pasi Raatikainen, sähköpäällikkö
Yara Suomi Oy