Siirry sisältöön

Voimatelin asiantuntijat turvaavat Järvi-Suomen Energian kriittisen infran

Voimatelin asiantuntijat turvaavat Järvi-Suomen Energian kriittisen infran

Järvi-Suomen Energia huolehtii Suur-Savon Sähkö -konsernin alueella sähköenergian jakelusta yli 100 000 taloudelle. Sähköverkkoa rakennetaan, ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti vastaamaan alueen asukkaiden tarpeita.

Häiriöttömän sähkönjakelun varmistamiseksi, Järvi-Suomen Energia tekee yhteistyötä Voimatelin kanssa. Voimatel vastaa Järvi-Suomen Energian 110kV jännitetasoisen sähkönsiirtoverkon kunnossapito-, tarkastus- ja viankorjaustöistä. Työhön kuuluvat mm. maadoitusmittaukset, vaarajänniteselvitykset, lahotarkastukset ja pylväsjalanvaihdot. Sopimuksen mukaisesti hoidetaan myös verkon kävelytarkastukset ja linjojen huurrekuormien poistot. Akuutit viat korjataan heti.

– On tärkeää ennakoida riskit ja tehdä tarkastukset kunnolla. Näin pystymme ilmoitettujen havaintojen perusteella tilaamaan tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet vikojen välttämiseksi, ja siten turvattua luotettavan sähkönjakelun asiakkaillemme. Jos alueverkkoon ennättää tulla vika, se vaikuttaa laajalti suureen asiakasmäärään, Järvi-Suomen Energian kunnossapidosta vastaavan Enervan käyttöinsinööri Riku Hiltunen kertoo.

– Voimatel on luotettava toimija. Kun teemme tilauksen, voimme luottaa, että työt hoidetaan kunnolla ja tehtyjen tarkastusten tulokset ovat täsmällisiä. Arvostamme Voimatelin kykyä tehdä tilaamamme työt tällä alueella. Olemme saaneet hyvin sovittua töiden aikataulutuksen ja töiden keskeytysajat.

Vahvuutena joustavuus ja asiantuntijuus

Järvi-Suomen Energia on luottanut Voimatelin ammattitaitoon jo vuodesta 2001 lähtien. Yhteistyötä on tehty 110kV kunnossapitotöiden lisäksi myös useiden verkonrakennusprojektien parissa.  Järvi-Suomen Energian kriittisen infrastruktuurin turvaaminen on kaiken työn keskiössä. Yhteistyö rullaa vaivattomasti ja Voimatelin asiantuntemukseen luotetaan.

– Voimatelin vahvuutena on joustavuus. Vaikka meillä ei aiemmin ollut virallista viankorjaussopimusta, saimme tästä huolimatta Voimatelilta apua nopeasti yllättävän vian korjaukseen. Pystymme nopeallakin aikataululla sopimaan tehtävistä töistä, ja työn laatuun voi luottaa. En muista tapauksia, joissa olisi joutunut huomauttamaan laadusta, Hiltunen toteaa.

– Olemme myös kyselleet asentajilta neuvoja ja vinkkejä kunnossapitotöiden määrittelyyn. Luotamme Voimatelin kokeneiden asiantuntijoiden näkemykseen ja neuvoihin.

Sujuvaa yhteydenpitoa

Vakiintuneisiin yhteistyökäytäntöihin Hiltunen kertoo kuuluvan tärkeänä osana seurantapalaverit, joissa katselmoidaan ja seurataan niin tehtyjä kuin tuleviakin töitä. Pikaisten tarpeiden ilmetessä ollaan yhteydessä herkästi. Tulevaisuuden kehittämiskohteitakin on jo mietitty.

– Yhteistyö on sujunut ongelmitta ja yhteyttä pidetään puolin ja toisin. Voimatelin asentajat saattavat soittaa minulle suoraankin, jos verkossa on todettu akuuttia huomioitavaa.

– Nykyinen sopimus on kaksivuotinen kahdella optiovuodella, joten tulemme nyt tekemään yhteistyötä aiempia sopimusjaksoja pidempään. Tahtotilamme on viedä yhteistyötämme eteenpäin ja kehittää isompien kunnossapitotöiden osalta mm. kuvallista dokumentaatiota, Hiltunen kertoo tulevista suunnitelmista.

”Voimatel on luotettava toimija. Kun teemme tilauksen, voimme luottaa, että työt hoidetaan kunnolla ja tehtyjen tarkastusten tulokset ovat täsmällisiä. Arvostamme Voimatelin kykyä tehdä tilaamamme työt tällä alueella. Olemme saaneet hyvin sovittua töiden aikataulutuksen ja töiden keskeytysajat.”

Riku Hiltunen, käyttöinsinööri
Enerva Oy

Sähköverkkoliiketoimintamme on siirtynyt liiketoimintakaupan myötä uudelle omistajalle 1.4.2024. Olemme iloisia siitä, että olemme löytäneet sähköverkkoliiketoiminnalle uuden, hyvän kodin. Kaupassa meille on ensisijaisen tärkeää, että ammattitaitoisen henkilöstömme ja asiakkaidemme osalta jatkuvuus säilyy.