Siirry sisältöön

Virtuaaliteknologian ratkaisuja edistetään VirTech-hankkeella

Voimatel on Savonia ammattikorkeakoulun kanssa mukana VirTech-hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta XR-teknologian sovellutusmahdollisuuksista yritysten ja organisaatioiden toiminnan kehittämisessä ja auttaa yrityksiä ottamaan käyttöönsä virtuaaliteknologian ratkaisuja.

Hanke tukee virtuaaliteknologiaan perustuvien toimintamallien käyttöönottoa pohjoissavolaisissa yrityksissä. Voimatelilla virtuaaliteknologia auttaa löytämään asiakkaille optimaalisia energiaratkaisuja ja ylläpitämään niitä.

”Keräämme energiakartoitusten yhteydessä asiakkaiden kiinteistöistä ja teknisistä ympäristöistä monenlaista ratkaisusuunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa hyödynnettävää tietoa. Tähän virtuaaliteknologia tarjoaa laaja-alaisesti hyödynnettäviä teknologioita. Virtuaaliteknologia antaa laajennetun näkökulman elinkaariajattelun mukaiseen teknisten järjestelmien ja ympäristöjen hallintaan, jossa tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energian, automaation ja kiinteistötekniikan järjestelmien ylläpitoa”, kertoo Voimatelin kehityspäällikkö Harri Smolander.

”Virtuaaliteknologialla rikastetut tiedot tehostavat teknisten ympäristöjen ylläpitoa ja huoltotoimia. Hankkeen tuloksena olemme saaneet virtuaaliteknologiasta oppeja, joiden perusteella voimme toteuttaa virtuaalisia ympäristöjä ja hyödyntää näitä oppeja teknisten ympäristöjen elinkaaren eri vaiheissa”, lisää Smolander.

”Savonian VirTech-hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää virtuaaliteknologian käyttöönottoa alueen yrityksissä ja organisaatioissa. Koulutamme ja neuvomme yritysten edustajia uuden teknologian käyttöönotossa”, kertoo VirTech-hankkeen projektipäällikkö Anssi Mähönen ja jatkaa:

”Koulutuksen avulla lisäämme tietoisuutta XR-teknologian sovellutusmahdollisuuksista yritysten ja organisaatioiden toiminnan kehittämisessä. Osana koulutuksia uusia käytänteitä ja toimintamalleja sovelletaan yritysten ja organisaatioiden kehittämistarpeisiin heidän omista lähtökohdistaan. Toimenpiteiden soveltuvuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan hankkeen aikana.”

”Voimatel on aktiivisesti osallistunut hankkeen toimintaan ja halunnut hyödyntää teknologiaa omassa toiminnassaan. Olemme löytäneet yhdessä heidän kanssaan mielenkiintoisia uusia sovelluskohteita ja ratkaisuja, jotka uudistavat ja kehittävät Voimatelin toimintaa ja ovat näin esimerkkeinä toimialan muille yrityksille ja organisaatioille”, toteaa Mähönen.

VitTech-hankkeen tulosten seurauksena työelämä- ja koulutusorganisaatiot toimivat yhteistyössä vastaten työelämän todellisiin ja muuttuviin haasteisiin. Kaiken kaikkiaan VirTech-hanke edistää hienosti työelämän verkostoitumista, teknologiaosaamista ja digitaalisia valmiuksia. Sen aikana saaduista kokemuksista muodostetaan yleishyödyllisiä toimintamalleja.

”Yhteistyö Savonian ja VirTech-hankkeen kanssa on ollut joustavaa, ja se on tuottanut hyviä teknisiä ratkaisuja, joita meillä Voimatelilla ollaan jo hyödynnetty. Tästä on hyvä jatkaa itsenäisesti eteenpäin”, sanoo Harri Smolander.