Siirry sisältöön

Voimatel yhteistyössä korkeakoulujen kanssa

Voimatel tekee aktiivista yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa muun muassa opinnäytetöiden osalta. Menestyksekästä yhteistyötä on tehty esimerkiksi Savonia-AMK:n kanssa. Yhteistyö tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden niin opiskelijoille kuin yhtiölle. Opinnäytetyöt mahdollistavat alan uusimman ja ajankohtaisen tiedon yhdistämisen käytännön työhön.

”Meillä toteutetuissa opinnäytetöissä painottuvat erityisesti energiaan, sähköön, tietoliikenteeseen ja datan käsittelyyn liittyvät uudet teknologiat ja toimintamallit. Tavoitteena näillä opinnäytetöillä on osaltaan edistää asiakaskeskeisen ja joustavan energiajärjestelmän sekä energiamurroksen toteutumista. Samalla oppilaitosyhteistyö tukee myös Voimatelin palvelukehitystä, joka liittyy mm. EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelman STREAM-projektiin. Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät opinnäytetyöt auttavat meitä hyödyntämään tuoreimpia alan innovaatioita ja saavuttamaan käytännön tuloksia”, kommentoi Voimatelilta kehityspäällikkö Harri Smolander.

Savonia ammattikorkeakoulun yliopettaja Juhani Rouvali pitää yhteistyötä erittäin tärkeänä myös oppilaitoksen kannalta.

”Savonia-AMK:n sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus tarvitsee toimiakseen paikallisia alan yrityksiä. Ammattikorkeakoulu pystyy kehittämään omaa opetustaan saatavan palautteen kautta. Voimatel on vuosien varrella tarjonnut opiskelijoille paljon haastavia ja kehittäviä harjoittelupaikkoja, projektitöitä ja opinnäytetyöaiheita. Yritys saa ammattitaitoisten opiskelijoiden ja valmistuvien insinöörien työ- ja kehityspanoksen. Lukukausien aikana Voimatel tarjoaa ikkunan työelämään esimerkiksi asiantuntijaluentojen kautta.

Vuosien varrella on luotu Savonian opettajien ja Voimatelin asiantuntijoiden välinen henkilöstöverkosto, jossa ajatuksia ja kehitysideoita on voitu nostaa esille. Sähkö- ja automaatiotekniikan hanketyössä Voimatel on aina vahvasti mukana: Sähkis-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin sähköaseman laitteistojen koulutus- ja testausympäristö”, kertoo Rouvali.

Tänä keväänä valmistui muun muassa Voimatelilla sähköverkkojen projektivastaavana toimivan Aki Setälän lopputyö, josta hän kertoo seuraavasti:

”Opinnäytetyöni aiheena oli ultraääni-teknologiaa ja LoRa-tiedonsiirtoteknologiaa hyödyntävä IoT-mittausjärjestelmä. Opinnäytetyössä useat aiheet olivat minulle uusia, ja niihin liittyi paljon juuri nyt pinnalla olevia teknologioita, jotka eivät ole esillä sähkö- ja automaatioinsinöörin opinnoissa. Voimatel tarjosi minulle ammatillista näkemystä ja tukea opinnäytetyön suorittamisessa.

Ajattelin ottaa aiheen vastaan, koska se kuulosti mielenkiintoiselta, ja sitä se olikin! Sen tekeminen avasi minulle sitä, minkälaista oikea insinöörin työ on, eli uuden suunnittelemista ja kehittämistä!

En voisi olla enempää tyytyväinen Voimatelin ja varsinkin opinnäytetyönohjaajani Harri Smolanderin panokseen omassa opinnäytetyössäni. Harri antoi minulle aiheen opinnäytetyöhön, neuvoja ja kommentoi työn etenemistä tasaisin väliajoin, jolloin työ sujui projektinomaisesti!”

Yrityksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä on opiskelijalle hyötyä koko tulevan uran kannalta. ”Opintojensa aikana opiskelija kasvaa sekä ammatillisesti että ihmisenä. Harjoittelujaksot kehittävät tätä kasvua. Opiskelijan ensimmäinen ammatillinen työsuhde on usein opintoihin liittyvä harjoittelu. Se ohjaa tekemisen kulttuuria ja pohjustaa urapolun. Voimatel on tässäkin mielessä luotettava yhteistyöyritys”, sanoo Rouvali.

Savonia-ammattikorkeakoulussa opinnäytetöiden ohjaajana toimii muun muassa sähkötekniikan tutkintokoulutuksen lehtori Niilo Kärkkäinen, jonka mukaan opiskelijan yhteistyö yrityksen kanssa varmistaa sen, että lopputyö on relevantti ja vastaa todellisiin tarpeisiin ja haasteisiin yritysmaailmassa.

”Yhteistyö tekee lopputyöstä merkityksellisemmän ja kehittää opiskelijan ammatillista identiteettiä. Yrityksen kanssa tehtävä lopputyö voi johtaa myös jatkoyhteistyöhön, kuten vakituiseen työpaikkaan.”

”Voimatel on tarjonnut useille opiskelijoille asiantuntijaohjausta ja mentorointia lopputöiden aikana. Tämä on auttanut opiskelijoita kehittymään ammattilaisina ja saamaan arvokasta ohjausta ja palautetta työnsä kehittämiseksi. Voimatelilla opiskelijat ovat päässeet työskentelemään todellisissa projekteissa ja oppimaan, kuinka tehdä yhteistyötä tiimin kanssa ja kuinka noudattaa aikatauluja sekä saavuttaa asetetut tavoitteet”, toteaa Kärkkäinen.

Kysyimme lopuksi ideoita, kuinka yhteistyötä voisi entisestään kehittää?

”Yhteistyö Voimatelin kanssa on melko hyvällä tasolla. Opiskelijoitamme eri vuosikursseilta on ollut Voimatelilla harjoitteluissa etenkin kesäisin. Lisäksi opinnäytetöitä tehdään Voimatelille useampia joka vuosi.

Silti yhteistyötä voitaisiin kehittää edelleen. Esimerkiksi yritysvierailu tai yrityksen edustajan pitämä asiantuntijaluento vuosittain toisi Voimatelin tutuksi aina uudelle vuosikurssille. Lisäksi opinnäytetöitä pienempiä projektiaiheita voi mielellään tarjota opiskelijoillemme projektikursseillamme tehtäviksi”, sanoo Kärkkäinen.

Rouvalin mukaan myös kummitoiminta on alkamassa, ja Voimatel on jo aloittanut sähkötekniikan opiskelijoiden kummiyrityksenä. Tätä toimintatapaa kehitetään edelleen, ja samalla vahvistetaan ammattikorkeakoulun ja yrityksen välillä olevaa verkostoa.

”Yhteistyötä kannattaa kehittää näkyvästi. Hanketoiminnasta on hyviä kokemuksia, ja Voimatelin henkilöiden asiantuntijaluennoilla voi täydentää opetusta. Henkilöverkostoa kannattaa kehittää; emme vielä tunne toisiamme niin hyvin kuin voisi. Onhan se kuitenkin aika hienoa, kun Voimatelilla käydessä vastaan tulee tuttuja, Savoniasta valmistuneita asiantuntijoita!” toteaa Rouvali.