Siirtoverkkoyhteistyö vahvistuu Järvi-Suomen Energian kanssa

Olemme voittaneet uusia projekteja sekä kunnossapitoyhteistyösopimuksen Järvi-Suomen Energian (JSE) kanssa. Yhteistyön laajentuminen on merkittävä askel siirtoverkkoliiketoiminnallemme.

– Voimatelin kanssa on syntynyt vahva luottamus urakoitsijan ja Tilaajan välisessä yhteistyössä. Meillä on ollut useita hankkeita Voimatelin kanssa ja kaikki ovat menneet hyvin ”maaliin” asti. Keskustelu on ollut aina meidän välillä erittäin rakentavaa ja innostavaa, jonka vuoksi teemme myös tulevaisuudessa mielellämme yhteistyötä Voimatelin kanssa, kertoo verkostoinsinööri Jani Siltala Järvi-Suomen Energia Oy:ltä.

– Yhteistyö Järvi-Suomen Energian kanssa on ollut sujuvaa ja kehittävää. Asiakas on kannustanut meitä hakemaan uusia kilpailukykyisiä ratkaisuja 110 kV johtojen rakentamiseen ja kunnossapitoon. Olemmekin toimittaneet Järvi-Suomen Energialle kahteen rakentamisprojektiin mm. uuden tyyppisiä pylväitä, jotka mahdollistavat kapeamman johtokadun.  Jatkamme innolla avointa ja rakentavaa yhteistyötämme uusien hankkeiden parissa, kertoo Voimatelin siirtoverkkojen ja sähköasemien projektipäällikkö Olavi Hyry.

Yksi uusista projektisopimuksista koskee urakkasopimusta 110 kV linjan rakentamisesta Mäntyharju – Survaanniemi välillä. Uuden 110kV johdon pituus on 8 km ja siinä on 34 pylväsrakennetta. Omat haasteensa työlle tuovat kallioinen maasto ja vesistöjen ylitykset. Toinen projektitoimitus sisältää 110 kV:n voimansiirtojohdon Kallislahti – Sulkava ukkosjohtojen vaihtotyön suunnittelun sekä rakentamisen tarvikehankintoineen täyteen käyttökuntoon laitettuna. Kokonaisuudessaan voimasiirtojohdon pituus on noin 19 km, johon vaihdetaan molemmat ukkosjohtimet. Toinen ukkosjohtimista vaihdetaan OPGW tyyppiseksi valokuitujohtimeksi, mikä sisältää 48 valokuituyhteyttä ja nämä kuitukaapelit viedään sähköasemille asti.

Sopimus 110 kV verkon tarkastus- ja kunnossapitotöistä vuodelle 2019 sisältää Järvi Suomen Energian siirtoverkon tarkastukset 445 km:n matkalta. Hoidamme alueverkon tarkastukset maasta käsin, korjaukset ja pienkorjaukset, maadoitusmittaukset ja lahotarkastukset. Työhön kuuluu myös pylväsjalkojen vaihtotyöt sekä vaakasiteiden vaihdot. Olemme hoitaneet vastaavat kunnossapitotyöt JSE:lle jo neljän vuoden ajan ja tämä sopimus jatkaa yhteistyötämme.

– Tähänastisen toiminnan myötä on syntynyt vahva luottamus Voimateliin kunnossapitotöiden tekijänä. Tämän ja Voimatelin verkostotuntemuksen myötä on asioista keskusteleminen ja sopiminen ollut sujuvaa ja toiminta tehokasta, mainitsee käyttöinsinööri Hannu Rautio Järvi-Suomen Energia Oy:ltä.

Siirtoverkkotöiden lisäksi vastaamme JSE:n jakeluverkkoprojekteista Keski-Suomessa Hankasalmella ja Lievestuoreella.