Vahva käänne yhtiössä

Voimatelin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani huolimatta osittain haasteellisesta operointiympäristöstä.  Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 141,3 M€, kun se vuotta aikaisemmin oli 113,8 M€. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 24 %. Yhtiön liikevoitto parani merkittävästi ollen vuonna 2020 4,4 M€. Vuoden 2019 liiketappio oli -5,4 M€. Yhtiö teki vuoden 2020 aikana kertaluonteisia oikaisuja, jotka heikensivät vuoden 2020 tulosta noin 1,0M€.

”Vuoden 2020 aikana, vuonna 2019 tehdyt toimenpiteet alkoivat vaikuttaa lähes täysimääräisesti toimintaan ja kannattavuuteen. Vahva volyymi ja toiminnan tehostaminen sekä onnistumiset liiketoiminnan- ja johtamisen kehitystoimenpiteissä mahdollistivat vuoden 2020 hienon kehityksen”, Voimatelin toimitusjohtaja Timo Rask kertoo.

Liiketoiminnan rahavirta kehittyi vahvasti toiminnan tehostumisen kautta. Myös yhtiön omavaisuusaste kehittyi oikeaan suuntaan sekä nettovelkaantumisaste pieneni. Yhtiön käyttöpääomatehokkuus parani merkittävästi.

Vuoden 2020 aikana yhtiö on solminut uusia lähtökohtaisesti paremmalla kannattavuustasolla olevia sopimuksia ja uudistanut sopimuskantaansa tuleville vuosille. Nykyinen sopimuskanta takaa hyvän peruskuorman vuoden 2021 loppuun. Vuoden 2020 lopussa yhtiö hankki 84% omistusosuuden OptiWatti Oy:stä, jota kautta mahdollistuu älykkään sähköverkon toimijan rooli.

”Yhtiössä tapahtunut muutos on ollut odotusarvoja nopeampi ja myös mittakaavaltaan suurempi. Saavutettu positiivinen kehitys mahdollistaa yhtiön edelleen kehittämisen ja uusien mahdollisuuksien jatkuvan tarkastelun. Merkittävää on turvallisuuskulttuurin ja henkilöstötyytyväisyyden kehittyminen positiivisesti yhtiössä. Tavoitteemme on varmistaa Voimatel konsernin kannattavuuden säilyminen myös vuoden 2021 aikana”, toimitusjohtaja Timo Rask kertoo.

Lisätietoja:
Timo Rask, toimitusjohtaja
p. 050 361 9246
timo.rask@voimatel.fi