Voimatel auttaa parantamaan sähköverkkojen luotettavuutta osittaispurkausmittauksilla

Voimatel on laajentanut palvelutarjontaansa maakaapelien osittaispurkausmittausten tekoon sähkönjakeluverkossa. Sähköverkkopalvelut ovat hankkineet osittaispurkausmittauslaitteiston ja sitä on käytetty Pohjanmaan tiimin toimesta viime keväästä lähtien. Mittaus toimii lisänä normaalille käyttöönottomittaukselle sekä sitä tehdään myös jo käytössä oleville kaapeleille.

Verkkoyhtiöt teettävät osittaispurkausmittauksia uudelle käyttöönotettavalle verkolle tai haluavat, että mitataan jo käytössä olevaa vanhaa kaapelia ja tehdään sille kuntotarkastus. Uuden kaapelin mittauksessa nähdään kaapelissa olevat mahdolliset heikot kohdat, joita ei normaalissa käyttöönottomittauksessa välttämättä huomata.

– Mittarilla nähdään heikko paikka, joka voi myöhemmin räjähtää tai mennä muutoin rikki. Yleensä suurin syy vikaan on se, että pölyä tai kosteutta on päässyt jatkokseen tai päätteeseen tai jatkos on huonosti kuristettu, kertoo päättötyötä osittaispurkausmittauksesta tekevä projektivastaava harjoittelija Janne Silvonen.

Mittausten avulla sähköverkkoyhtiö voi säästää huomattavia summia

Mittauksen avulla huomataan vika ajoissa ennen kuin on liian myöhäistä. Mittaukset ovatkin yleistymässä entistä enemmän verkkoyhtiöiden halutessa parantaa oman sähköverkkonsa luotettavuutta. Useimmiten mittaus aloitetaan tärkeimmistä kaapeleista.

– Jos joku iso tehdasalue tai tuulipuisto joudutaan ajamaan alas sähkökatkoksen vuoksi niin sen kustannukset sähköverkkoyhtiölle ovat todella isot. Tämä voidaan ehkäistä tekemällä osittaispurkausmittaus ennakkoon ja korjaamalla sen avulla löydetyt viat ajoissa. Valtaosa verkkoyhtiöistä tekeekin jo mittauksia esimerkiksi pistokokeina, mainitsee projektivastaava Ulf Hultholm.

Mittaustulosten analysointi vaatii erityisosaamista

Mittauksia pystytään tekemään vanhalla VLF-mittaustekniikalla tai uudella DAC-tekniikalla, jossa syötetään kaapeliin pulssimainen jännite. Uusi tekniikka kuormittaa vähemmän kaapelia ja nopeuttaa prosessia huomattavasti. Yhden kaapelin mittaus kokonaisuudessaan kestää noin kaksi tuntia.

Mittausta pystytään analysoimaan jo sen aikana ja silloin voidaan nähdä jo selvät poikkeamat. Tarkempi analyysi tehdään, kun tuloksista ollaan saatu ajettua raportti.  Vian syytä ei mittarin avulla saada selville, mutta jos osittaispurkauksia tai häiriöitä kaapelissa ilmenee, tulosten perusteella nähdään metrin tarkkuudella kaapelin viallinen kohta. Saadaan tieto, onko vika päätteessä vai esimerkiksi jatkoksessa. Samalla pystytään saamaan selville, onko kyseessä akuutti ongelma vai voidaanko korjausta siirtää myöhempää ajankohtaan.

– Se, että löydämme purkauksia, ei tarkoita sitä, että kaapeli hajoaa huomenna. Jos tulosten perusteella nähdään, ettei kyseessä ole akuutti vika niin voimme asiakkaalle esimerkiksi suositella, että tehdään uusintamittaus vuoden tai parin päästä ja vasta sitten päätetään tarvittavat toimenpiteet. Tietenkin suosituksiin vaikuttaa, kuinka suuri purkaus on, missä kohtaa se on, mikä jännite on kyseessä sekä kuinka tärkeästä kaapelista on kyse, Ulf selvittää.

– Jos purkaukset alkaa tulemaan alle käyttöjännitteen niin siihen tulee tietenkin suhtautua kriittisemmin. Loppupelissä verkkoyhtiön päätettävissä on, tehdäänkö korjaustoimenpiteet heti vai tarkkaillaanko tilannetta vielä ja tehdään mittaus esimerkiksi jonkun ajan päästä uudelleen, hän lisää.

Tulosten analysointi on prosessin haastavin työvaihe ja vaatii erityisosaamista.

Mittauksia tehdään Vaasan Sähköverkon Maalahden projektissa – myös muualla kiinnostus herännyt

Laadukas osittaispurkausmittalaitteisto on hankittu viime keväänä ja sen käyttöön on koulutettu kaksi toimihenkilöä ja kolme asentajaa Voimatelin sähköverkkojen lännen alueelta. Mittalaitteisto kulkee mittaajien mukana pakettiautossa.

Parhaillaan osittaispurkausmittauksia tehdään Vaasan Sähköverkon Maalahden projektissa jokaiselle 20 kV:n kaapelille ennen käyttöönottoa. Mittauksissa on löydetty yksi merkittävä osittaispurkaus ja tämän seurauksena vanhan kaapelin tilalle vedettiin uusi kaapeli.

– Kiinnostus mittauksiin on herännyt myös muualla. Tulemme tekemään mittauksia siellä, missä on kysyntää ja koulutamme lisää henkilöitä tarpeen mukaan, kertoo sähköverkkojen lännen aluepäällikkö Jari Nurmenrinta.

Voimatelin projektivastaavaharjoittelija Janne Silvonen mittaamassa.