Voimatel Oy osaksi Enersense International Oyj:ta

Arvopohjainen monialakonserni KPY ja päästöttömien energiaratkaisuiden toteuttaja Enersense International Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaisesti Enersense hankkii KPY:n kriittiseen infrastruktuuriin ja energiapalveluihin erikoistuneen tytäryhtiö Voimatel Oy:n koko osakekannan osakevaihdolla. Kyseessä on merkittävä järjestely toimialalla, minkä vuoksi yrityskauppa on ehdollinen muun muassa Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle. Osakevaihdon lisäksi Osuuskunta KPY tekee 2,2 miljoonan euron sijoituksen Enersenseen.

Voimatelillä on keskeinen rooli yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisen infrastruktuurin eli tieto-, jakelu- ja siirtoverkkopalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä energiapalveluissa kuten aurinkoenergian, sähköisen liikenteen, energian käytön optimoinnin ja energian varastoinnin palveluissa. Enersense puolestaan toimii energiamurroksen aallon harjalla.

”Voimatelin ja Enersensen toiminnat nivoutuisivat järjestelyn toteutuessa luontevasti toisiinsa kestävän kehityksen näkökulmasta. Enersense tuo näkemyksemme mukaan vahvat hartiat Voimatelin kehittämiseen”, kommentoi KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen.

Voimatelin toimitusjohtaja Timo Rask painottaa, että kaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. Kaikki työt jatkuvat kuten ennenkin eikä yritysjärjestely vaikuta tässä vaiheessa tekemiseen. ”Voimatelin osaavasta henkilöstöstä tulisi kaupan toteutuessa tärkeä osa modernia, toimialaa uudistavaa kasvua tavoittelevaa yhtiötä, mikä mahdollistaisi entistäkin paremmat edellytykset kehittymiselle”, Rask toteaa.

”Enersensen kasvustrategian mukaisesti haemme kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin. Voimatelin hankinnan myötä saamme paljon lisää osaavaa henkilöstöä, mikä mahdollistaa konsernin kasvun ja kehittymisen jatkossakin. Yrityskaupan seurauksena saavutamme synergiaetuja Enersensen ja Voimatelin liiketoimintojen samankaltaisuuden vuoksi. Kun yhdistämme osaamisemme, pystymme toimimaan tehokkaammin, parantamaan kannattavuuttamme ja vastaamaan kilpailuun.  Enersense on jatkossa entistä kyvykkäämpi edistämään tieto- ja energiaverkkoratkaisuja sekä voimakkaasti kasvavia energiapalveluita kuten esimerkiksi aurinkoenergian ja sähköisen liikenteen palveluita”, kommentoi Enersense International Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen toteaa kaupan luovan uusia mahdollisuuksia Voimatelin toiminnan kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä: ”Energiapalveluihin ja digitalisaatioon investoidaan laajalti eri puolilla maailmaa. Samaan aikaan toimialalla korostuvat vihreä siirtymä, yhä kireämmät toimitusvarmuusvaatimukset ja muun muassa älykkyyden lisääminen osaksi palveluita ja verkkoja. Tässä murroksessa on tärkeää, että Voimatel saa Enersensestä omistajan, jolla on toimialafokus ja sen myötä kyvykkyys tukea Voimatelia seuraavissa kehitysaskeleissa”.

KPY:stä tulisi järjestelyn toteutuessa yksi Enersensen suurimmista omistajista yli kahdeksan prosentin osuudella. Tämä sopii erinomaisesti KPY:n Momentum-strategiaan, joka tähtää pitkäjänteiseen, yhdessä muiden omistajien kanssa tehtävään kasvuun, kehittymiseen ja arvonnousuun. ”Voimme olla tyytyväisiä tähän ratkaisuun. Sekä KPY:n että Voimatelin hallitukset ja yhtiöiden toimiva johto katsovat, että järjestely on Voimatelin ja sen henkilöstön, sekä myös KPY:n omistajien edun mukainen”, Tikkanen kertoo.

Lue lisää: https://enersense.fi/sijoittajalle/tiedotteet-ja-julkaisut/ ja https://www.kpy.fi/uutiset/

Lisätietoja:

  • Timo Rask, Voimatel Oy:n toimitusjohtaja (rask@voimatel.fi / 050-3619246)
  • Tarja Tikkanen, KPY-konsernin hallituksen puheenjohtaja (tikkanen@kpy.fi / 0400-185926)

KPY-konserni

KPY on arvopohjainen monialakonserni, jonka omistaa Osuuskunta KPY:n osuudenomistajien muodostama yhteisö. Haluamme luoda elinvoimaa omaa toimintaamme laajemmin sijoittamalla arvopohjaamme sopiviin, toimintansa käynnistys- ja alkuvaiheen ohittaneisiin kannattavan kasvun yhtiöihin sekä kehittämällä modernia työpäiväkokemusta edistäviä toimitilakiinteistöjämme. Olemme lähes 140-vuotias, omistusyhtiöidemme kehittämiseen vahvasti sitoutunut konserni, jonka liikevaihto vuodelta 2021 ylitti 300 miljoonaa euroa.

Visionamme vuoteen 2026 on olla liike-elämän ekosysteemi, joka on yksi Suomen arvostetuimmista menestyjien kasvuympäristöistä. Tätä visiota toteutamme sekä omistamalla aiempaa monipuolisemmin kiinnostavia yhtiöitä (KPY Momentum -strategia) että luomalla ekosysteemejä ja yhteisöjä, jotka houkuttelevat osaajia ja luovat edellytyksiä yritysten kasvulle (KPY Nova -strategia). Katsomme, että Momentum ja Nova -strategialinjamme täydentävät ja tukevat luontevasti toinen toisiaan. www.kpy.fi

Enersense International Oyj

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 239 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle

Voimatel Oy

Voimatel suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää sekä operoi sähkö- ja tietoliikenneverkkoja, jotka mahdollistavat yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeiset yhteydet, palvelut sekä elämisen vapauden ajasta ja paikasta riippumatta. Voimatelin energiaratkaisut ovat ympäristöä rasittamattomia ja rakentavat hiilineutraalia ympäristöä.

Yhtenä alansa suurimpana toimijana Suomessa Voimatelin asiakkaina ovat kaikki merkittävimmät suomalaiset siirto- ja jakeluverkkoyhtiöt, teleoperaattorit, tietoverkkojen laitevalmistajat sekä suuri joukko teollisuusyrityksiä, kaupunkeja ja kuntia. Voimatelin vuoden 2021 liikevaihto oli 133,1 miljoonaa euroa ja se työllisti vuoden 2021 lopussa noin tuhat alan ammattilaista. www.voimatel.fi