Voimatel Oy:tä koskeva yritysjärjestely ei toteudu

Enersense International Oyj (”Enersense”) on tänään julkistanut pörssitiedotteen, jonka mukaisesti Enersense ilmoittaa vetäytyvänsä 20.6.2022 tiedotetusta yritysjärjestelystä, jossa Voimatel Oy:n (”Voimatel”) koko osakekanta olisi siirtynyt osakevaihdolla Enersenselle. Vetäytyminen tapahtuu yhteisymmärryksessä Voimatelin omistajan Osuuskunta KPY:n (”KPY”) kanssa. Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (”KKV”) päätti 13.1.2023 siirtää yrityskaupan jatkokäsittelyyn, koska se piti tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Enersense on saanut KKV:ltä tiedon, että kilpailuviranomaisen tekemien analyysien mukaan toimijoiden yhteenlaskettu markkinaosuus kasvaisi liian suureksi usealla markkinasegmentillä. Vastoin Enersensen näkemyksiä KKV ei myöskään pitänyt asiakkaiden neuvotteluvoimaa eli ns. tasapainottavaa ostajavoimaa kilpailutilannetta riittävästi tasapainottavana tekijänä. Tästä syystä Enersensen hallitus on arvioinut yritysjärjestelyn mahdottomaksi toteutua halutussa muodossa ja päättänyt vetäytyä yritysjärjestelystä.

”Olemme ilman muuta harmissamme yritysjärjestelyn peruuntumisesta. Näkemyksemme mukaan järjestely olisi ollut hyväksi sekä voimakkaassa murroksessa olevalle energia- ja tietoliikennetoimialalle että Voimatelille. Voimatel on arvokas kokonaisuus, jonka kehittämiseen tähtäsimme Enersense-järjestelyllä. Järjestelyn peruunnuttua on selvää, että haluamme omistajana jatkaa yhtiön kehittämistä edelleen. Nyt on tärkeää kääntää katseet eteenpäin ja keskittyä Voimatelin oman strategian toteuttamiseen. Voimatel on yksi harvoista vielä suomalaisessa omistuksessa olevista kriittisen infrastruktuurin ja energiapalveluiden yhtiöistä. KPY on omistautunut, arvopohjainen ja aktiivinen omistaja. KPY Momentum -strategiassa omistuksemme tähtäävät pitkäjänteiseen kehittymiseen ja arvonnousuun. Olemme aktiivisesti mukana omistusyhtiöidemme kehittämisessä. Haluamme pitää huolta sekä Voimatelin oman strategian että KPY:n omistajastrategian toteuttamisen edellytyksistä. Omistajastrategiamme mukaisesti tulemme etsimään sekä liiketoiminnallisia että omistuksellisia kumppanuuksia Voimatelin kannattavan kasvun edistämiseksi”, toteaa KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen.

”Voimatel toimii aloilla, jotka ovat merkittävien rakenteellisten muutosten edessä. Toimialallamme on nähty voimakasta kansainvälistä konsolidaatiokehitystä. Alan kasvua ja kehittymistä ajavat investoinnit vihreään siirtymään, digitalisaatioon ja älykkäisiin tietoverkkoihin, mikä näkyy Suomessa erityisesti mittavina investointeina kuituverkkojen rakentamiseen. Näkemyksemme mukaan Voimatelillä on tärkeä rooli yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisen infrastruktuurin eli tieto-, jakelu- ja siirtoverkkopalveluiden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Yritysjärjestelyn peruuntumisesta huolimatta fokuksemme on edelleen asiakasprojektien laadukkaassa toteuttamisessa. Voimatelin strategian mukaisesti keskitymme kasvun tavoittelemiseen ja edelleen kehittymiseen tietoliikenneverkoissa sekä kannattavuuskehityksen parantamiseen etenkin sähköverkoissa”, sanoo Voimatelin toimitusjohtaja Mikko Heinonen.

”Voimatelilla on nähdäksemme kansallisestikin merkittävää osaamista ja kehityspotentiaalia. Keskeisenä haasteena on sähköverkkojen liiketoiminnan kannattavuus, jota erityisesti makrotaloudellinen ja geopoliittinen tilanne ovat kuormittaneet. Voimatelilla on merkittävää osaamista ja kyvykkyys tuottaa asiakkailleen yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisiä infrastruktuuripalveluita. Pitkään kestäneen KKV:n käsittelyprosessin aikana Voimatelin toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti, mikä aiheuttaa haasteita mutta on toisaalta luonut myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Näemmekin Voimatelin liiketoiminnassa omistaja-arvon kehittämismahdollisuuksia”, jatkaa Lehikoinen.

Yritysjärjestelyn peruuntumisella ei ole vaikutusta Voimatelin asiakkaisiin eikä henkilöstöön. Työt jatkuvat aiempaan tapaan.

Lue lisää

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen
anssi.lehikoinen@kpy.fi
p. 050 328 2648

KPY-konserni
KPY on arvopohjainen monialakonserni, jonka omistaa Osuuskunta KPY:n osuudenomistajien muodostama yhteisö. Haluamme luoda elinvoimaa omaa toimintaamme laajemmin sijoittamalla arvopohjaamme sopiviin, toimintansa käynnistys- ja alkuvaiheen ohittaneisiin kannattavan kasvun yhtiöihin sekä kehittämällä modernia työpäiväkokemusta edistäviä toimitilakiinteistöjämme. Olemme lähes 140-vuotias, omistusyhtiöidemme kehittämiseen vahvasti sitoutunut konserni, jonka liikevaihto vuodelta 2021 ylitti 300 miljoonaa euroa.

Visionamme vuoteen 2026 on olla liike-elämän ekosysteemi, joka on yksi Suomen arvostetuimmista menestyjien kasvuympäristöistä. Tätä visiota toteutamme sekä omistamalla aiempaa monipuolisemmin kiinnostavia yhtiöitä (KPY Momentum -strategia) että luomalla ekosysteemejä ja yhteisöjä, jotka houkuttelevat osaajia ja luovat edellytyksiä yritysten kasvulle (KPY Nova -strategia). Katsomme, että Momentum ja Nova -strategialinjamme täydentävät ja tukevat luontevasti toinen toisiaan. www.kpy.fi

Voimatel Oy
Voimatel suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää sekä operoi sähkö- ja tietoliikenneverkkoja, jotka mahdollistavat yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeiset yhteydet, palvelut sekä elämisen vapauden ajasta ja paikasta riippumatta. Voimatelin energiaratkaisut ovat ympäristöä rasittamattomia ja rakentavat hiilineutraalia ympäristöä.