Voimatel uudisti organisaatiotaan ja johtoryhmäänsä

Olemme uudistaneet organisaatiotamme sekä vastaavasti johtoryhmämme kokoonpanoa. Uusia henkilöitä on nimitetty tehtäviin sekä vastuualueita on päivitetty.

Olemme pitäneet organisaation rakenteen matalana ja ketteränä, jotta pystymme palvelemaan asiakkaita mahdollisimman tehokkaasti. Uusi rakenne tukee niin nykyisten palveluiden tuottamista kuin palveluiden kehittämistä sekä palveluvalikoiman laajentamista.

Organisaatiomme koostuu tukitoiminnoista ja seuraavista tulosyksiköistä. Johtoverkko-palveluyksikkömme suunnittelee, rakentaa, dokumentoi ja ylläpitää tietoverkkoinfraa valtakunnallisesti. Asiantuntijapalveluissa hoidamme ja vastaamme tietoliikenneverkkojen rakentamiseen, ylläpitoon- ja operointiin kuuluvista asiantuntijatehtävistä. Näitä palveluita ovat mm. valvomo, SOC, verkkorekisteri, rakennuttaminen, suunnittelu, projektointi, PSTN-, mobiili-, core- ja Access-verkon operointi sekä care palvelut. Asiakkaitamme ovat operaattorit, sähköverkkoyhtiöt ja muut erillisviestiverkkoja omistavat yritykset sekä kotimaassa että ulkomailla. Jakeluverkkopalvelumme hoitaa sähköverkkojen keski- ja pienjänniteverkon suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpito- ja viankorjaustyöt. Kenttäpalvelumme suunnittelee, ylläpitää ja rakentaa mobiili-, data- transmissioverkot luotettavasti. Toimitamme perustuu vahvaan alueelliseen läsnäoloon valtakunnallisesti. Siirto- ja älyverkkopalvelumme hoitaa sähköverkkojen siirtoverkon ja sähköasemien suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpito- ja viankorjaustyöt, aurinkosähkön ja sähköautojen latausasemien toimitukset. Boftel Viro tarjoaa tietoliikennepalveluita Virossa ja sillä on toimintaa myös Pohjoismaissa, Baltiassa, Länsi- ja Itä-Euroopassa sekä Venäjällä.

Johtomme kokonaisuudessaan löytyy täältä