Voimatelin kasvu jatkui vahvana – tulos painui tappiolle

Tilinpäätöstiedote:

Voimatel jatkoi kasvuaan haasteellisessa markkinatilanteessa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 124,9 M€, jossa on kasvua 11,6% verrattuna vuoden 2017 tasoon. Haasteet uusien liiketoimintojen haltuunotossa ja yksittäiset epäonnistumiset projektien toteuttamisessa näkyivät Voimatelin vuoden 2018 tuloksessa, joka painui tappiolliseksi. Yhtiön liiketappio vuonna 2018 oli -1,458 M€ vuoden 2017 liikevoiton ollessa 1,842 M€. Voimatel odottaa kannattavuuden korjaantuvan vuonna 2019 paremman projektikannattavuuden ja käynnistettyjen kehittämistoimenpiteiden myötä.

– Olemassa oleva sopimuskantamme sekä markkinoiden megatrendit tukevat Voimatelin liiketoimintaa ja antavat hyvän pohjan jatkaa kasvua myös tulevina vuosina, Voimatelin toimitusjohtaja Timo Rask kertoo.

Energia- ja jakeluverkkoyhtiöt tulevat panostamaan älykkään sähköverkon kehittämiseen, mikä tarjoaa Voimatelin kaltaisille yhtiöille mahdollisuuksia mm. hajautetun energiantuotannon, verkostoautomaation ja informaation hyödyntämiseen perustuvien ratkaisujen tarjoamiseen. Sähköverkkoinvestoinnit tulevat pysymään useita vuosia korkealla tasolla jakeluverkkoyhtiöille asetettujen, säävarman verkon rakentamisen säädösten ja aikaisempaa kireämpien sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimusten seurauksena.

Tietoliikenneverkkojen kasvuun vaikuttavat 5G-teknologian rakentamisen käynnistäminen, erilaisten hyöty- ja viihdepalveluiden käytön kasvu ja teollisen internetin kehitys, mitkä kasvattavat entisestään dataliikennemäärää ja lisäävät teleoperaattoreiden tarvetta panostaa verkkoihinsa. Tiedonsiirron volyymi erityisesti mobiiliverkoissa jatkaa kasvua. Tämän johdosta operaattorit kasvattavat jatkuvasti sekä mobiiliverkon että kuituverkon kapasiteettia, mikä pitää investointitason korkeana.