Yhteistyö jatkunut Savon Voima Verkko Oy:n kanssa vahvana

Yhteistyömme on vahvistunut Savon Voima Verkko Oy:n kanssa useiden eri projektien merkeissä. Olemme aloittaneet jo viime vuoden puolella yhteistyön SVV:n kanssa jakeluverkkokohteissa Lapinlahdella, Pieksämäellä, Joroisissa, Hankasalmella ja viimeisimpänä Kiuruvedellä. Näissä projekteissa toteutamme verkkoyhtiön suunnittelemia sähkönjakeluverkon muutoksia, joilla turvataan sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja mahdollistetaan hajautetun tuotannon verkkoon liittämistä. Kohteiden kokonaisarvo on noin 7 miljoonaa euroa. Yhteistyömme jatkuu myös palvelusopimuksen osalta, jossa jatkamme SVV:n eteläisellä jakeluverkkoalueella palvelutöiden tuottamista myös tulevaisuudessa. Sopimus on voimassa vuoden 2022 loppuun asti ja sopimuksessa on myös lisänä mahdolliset optiovuodet vuoden 2026 loppuun asti. Arvoltaan sopimus on vähintään 4 miljoonaa euroa vuodessa.

Nämä sopimukset lujittavat pitkään jatkunutta menestyksekästä yhteistyötämme SVV:n kanssa.

– On erittäin hienoa, että saamme tehdä näin vahvaa yhteistyötä Savon Voima Verkon kanssa. Olemme pystyneet tehostamaan toimintaamme, laadusta tinkimättä. Vahvuutemme takana on ammattitaitoinen ja joustava henkilökunta, sanoo Voimatelin sähköverkkojen aluepäällikkö Sami Kervinen.

– Yhteistyö Voimatelin kanssa on jatkunut aina siitä saakka, kun yhtiö perustettiin ja Voimatelillä onkin ollut keskeinen rooli Savon Voima Verkon asiakasrajapinnan  töiden ja jakeluverkon ylläpitopalveluiden  hoitamisessa. Tämä yhteistyö jatkuu nyt solmitun palvelusopimuksen puitteissa ja Voimatelin kilpailukykyisyys projektikohteissamme on myös positiivista, koska sitä kautta varmistetaan osaltaan henkilöresurssin riittävyyttä poikkeustilanteissa, toteaa Savon Voima Verkko Oy:n verkostopäällikkö Pekka Miettinen.