Energiatehokkuutta älykkäästi optimoiden

Energiansäästö on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Energiatehokkuus, hallittu energiankäyttö ja automatisoitu energian ohjaus ovat nousseet energiamurroksen myötä ennennäkemättömään arvoon. Suomessa käytetystä energiasta noin neljäsosa kuluu rakennusten lämmitykseen. Rakennusten energiankulutus on myös suurin yksittäinen ilmastopäästöjen aiheuttaja.

Yksinkertaisin keino kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen on kiinteistöön jälkiasennettava energian optimointijärjestelmä, jolloin vältytään suurilta energiaremonteilta. Tekoälyohjatun energianhallinnan edelläkävijänä autamme vähentämään kiinteistösi energiankulutusta ja pienentämään sen hiilijalanjälkeä. Lisäksi autamme kasvattamaan rakennuksen energiaomavaraisuutta tehostamalla uusiutuvan energian käyttöä.

Tarjoamme älykkään energianhallinnan ratkaisut OptiWatti-teknologiallamme. Näin rakennuksen energiankulutus saadaan reaaliaikaiseen seurantaan. Samalla automatisoidaan lämmityksen säädöt ja kiinteistönhallinnan rutiinit käyttötarkoituksen mukaisiksi laskemalla esim. päiväkodin tai toimiston huonelämpötilaa öiksi ja viikonlopuiksi.

Nyrkkisäännön mukaan jo yhden asteen pudotus huonelämpötilassa tuottaa viiden prosentin säästön, ja älykkäällä lämmityksen ohjauksella voidaan leikata kulutuksesta jopa 40 prosenttia.

OptiWatin pääkomponentit ovat huonekohtaiset anturit ja lämmityslaitteisiin asennettavat ohjaimet sekä keskusyksikkönä toimiva kontrolleri. Lisäksi yksi anturi asennetaan rakennuksen ulkopuolelle.

Mikä OptiWatti on?

 • OptiWatti modernisoi olemassa olevan lämmitysjärjestelmän ja kiinteistön energianhallinnan kokoamalla erilliset lämmityslaitteet yhteen helposti hallittavaan käyttöliittymään.
 • Järjestelmä huolehtii optimaalisista olosuhteista ohjaamalla patteri-, lattia- ja kattolämmityksiä, ilmalämpöpumppuja ja lämminvesivaraajia kokonaisuutena se sijaan, että erillisiä laitteita ohjattaisiin kutakin erikseen. Lisäksi samaan ohjaukseen saadaan aurinkosähkön tuotannon ohjaus sekä auton talvilämmitys ja sähköauton lataus. Näin kiinteistön eri osissa olevat lämmitysmuodot ja erilaiset lämmönlähteet sekä sähkön käyttö saadaan toimimaan yhdessä.
 • Järjestelmä oppii kunkin huoneen lämpökäyttäytymisen ja ohjaa lämmityslaitteita huonekohtaisesti sovitetuilla algoritmeilla. Avainsana on ennakointi.
 • Automatiikka laskee tekoälyn avulla lämmittämisen tarpeen viikonpäivä-, tunti-, kiinteistö- ja huonekohtaisesti huomioiden ulkolämpötilan, sääennusteen sekä kiinteistön käyttötarpeet. Automaatio pudottaa huoneen lämpötilaa aina, kun se on tyhjillään.
 • Langattomasti toimivien lämpötila-anturien etuna on helppo asennus ilman remontteja ja mahdollisuus sijoittaa anturit huonelämpötilan mittaamisen kannalta ihanteellisiin paikkoihin.
 • Käyttöliittymä toimii nettiselaimella kaikilla älylaitteilla, mikä mahdollistaa lämmityksen etähallinnan ja -valvonnan säästäen kiinteistönhuollon aikaa ja vaivaa.
 • Digitaaliseen varauskalenteriin integroitu kalenteriohjaus automatisoi lämmityksen varausten mukaan mm. majoituskohteissa.
 • OptiWatti automatisoi pörssisähköä käyttäville kiinteistöille hintojen optimoinnin.

Kiinteistöjen energiatehokkuus ylös ja hiilijalanjälki alas  

Suuria kiinteistöjä hallinnoivissa yrityksissä kuten teollisuudessa sekä julkisyhteisöissä on tarve löytää helposti käyttöön otettavia, konkreettisia keinoja kasvavien energiakulujen leikkaamiseen ja energiansäästöön. Samaan aikaan päättäjiä painaa vastuu ympäristöstä ja tarve edistää kiinteistöjensä ja yhteiskunnan hiilineutraalisuutta.

Älykkäällä energianhallinnalla näistä toimenpiteistä saadaan taloudellisesti kannattavia. Hiilineutraalin yhteiskunnan edistämiseen tähtäävät toimet tuottavat yritykselle suorien säästöjen lisäksi monia kilpailuetuja asiakkaiden odotuksiin vastaamisesta rahoituksen parempaan hintaan ja brändin vastuullisuusmielikuvaan.

Suorien kustannussäästöjen lisäksi kiinteistöjen älykäs energianhallinta on yksi tärkeimmistä ilmastonmuutosta hillitsevistä teoista.

Lämmityksen älyohjaus on energiankäytön oikea-aikaista optimointia

Kun tavoitteena on energiatehokas rakennus, huomio kannattaa kohdistaa energiankäytön oikea-aikaiseen optimointiin ja nykyisen lämmitysjärjestelmän tehostamiseen. OptiWatti antaa mahdollisuuden hallita monia kiinteistöjä keskitetysti, ja tarjoaa samalla arvokasta tietoa niin olosuhteista kuin energian kulutuksesta.

Kun kiinteistön energiakuluja lähdetään karsimaan, kannattaa tarkastella hukkalämmityksen osuutta.

 • Lämmitetäänkö tiloja oikeaan aikaan?
 • Lämmitetäänkö käyttötarpeen mukaan oikeita tiloja?
 • Lämmitetäänkö huoneita oikeaan lämpötilaan?
 • Entä kun tilat ovat tyhjillään?
 • Voiko erilliset lämmityslaitteet yhdistää samaan ohjaukseen?

Energiatehokkuuden parantaminen onnistuu kustannustehokkaasti

OptiWatti on kevyt ratkaisu, joka perustuu kalliiden laite- ja järjestelmäinvestointien sijaan lämmityksen oikea-aikaiseen optimointiin. Älykäs optimointi automatisoi lämmityksen käyttötarpeen mukaan haluttuun lämpötilaan ja haluttuna ajankohtana.

Vaivattomasti käyttöön otettava langaton järjestelmä on kustannustehokas keino muuttaa nykyinen, olemassa oleva lämmitysjärjestelmä energiatehokkaaksi.

Oleellista on se, ettei energiaa tuhlata ylilämmittämiseen, sillä vajaakäytössä olevia tiloja ei ole tarpeen pitää jatkuvasti mukavuuslämpötilassa. Erityisesti kannattaa huomioida rakennukset ja huoneet, joiden käyttö on satunnaista.

Energiatehokkuuden merkittävä parantaminen ei vaadi suuria remontteja ja koko lämmitysjärjestelmän uusimista, sillä tekoälyä hyödyntämällä saadaan pienemmilläkin toimenpiteillä selkeitä tuloksia. Tällöin investoinnin takaisinmaksuaika on maltillinen, ja säästöä kertyy nopeammin. Älykkäällä lämmityksen ohjauksella on saatu merkittäviä säästöjä muun muassa lukuisissa kuntien ja seurakuntien kiinteistöissä ja majoitusalalla.

Älyohjauksella jopa 40 % säästö lämmityskuluihin

Älykäs lämmityksen ohjaus on kustannustehokkain keino karsia rakennuksen lämmityskuluja. OptiWatilla olemassa oleva lämmitysjärjestelmä saadaan muutettua älykkääksi, helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi onpa kyse sähkölämmitteisestä tai vesikiertoista tai hybridilämmitystä käyttävästä kiinteistöstä. Älyohjauksen käyttöönoton jälkeen lämmityskulut pienenevät ja viihtyvyys paranee, sillä jatkossa jokaisessa huoneessa on aina haluttu lämpötila ja mukavat olosuhteet silloin, kun ihmisiä on paikalla.  

OptiWatti on ratkaisu niin käyttömukavuuteen, energiansäästöön kuin hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseen. Luonnollisesti älyohjaus nostaa myös kiinteistön arvoa.

Helposti energiatehokkuutta yritysten ja yhteisöjen kiinteistöille

Älyohjaus on helposti käyttöön otettava ratkaisu suurten kiinteistöjen lämmityksen optimointiin ja energiansäästöön. Langaton järjestelmä ei edellytä suuria remontteja eikä uusia johdotuksia, ja sen käyttöönotto on nopeaa. Palvelu soveltuu muun muassa

 • teollisuusrakiinteistöihin kuten tuotanto ja varastorakennuksiin
 • kunnallisiin kiinteistöihin kuten päiväkoteihin, virastotaloihin ja vapaa-ajan rakennuksiin
 • maatalousrakennuksiin
 • toimistorakennuksiin
 • liikekiinteistöihin
 • majoituskiinteistöihin kuten mökkikyliin
 • seurakuntien kiinteistöihin kuten kirkkoihin ja leirikeskuksiin.

Energiatehokkuussopimukset edistävät energian vastuullista käyttöä

Energiatehokkuussopimukset ovat osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja keskeinen keino EU:n energiatehokkuusdirektiivin velvoitteiden täytäntöönpanolle. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Energiatehokkuussopimusten tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä.

Kaupungeilla ja kunnilla on tarve nopealla aikataululla parantaa kiinteistöjensä energiatehokkuutta. Myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, ja muiltakin julkisyhteisöiltä ja yrityksiltä odotetaan yhä enemmän konkreettista näyttöä hallitusta ja vastuullisesta energiankäytöstä.

Vanhalla lämmitysjärjestelmällä varustetut kiinteistöt eivät välttämättä vastaa tämän päivän energiatehokkuusvaatimuksia. Älyohjaus on kevyt ratkaisu, joka tekee iäkkäästäkin rakennuksesta energiatehokkaan ilman suurta energiaremonttia.

Kun älyohjauksen käyttöön ottava kiinteistö on rakenteellisesti kunnossa, ja kun ylilämmitys saadaan leikattua, maksaa kohtuullinen investointi itsensä nopeasti takaisin. Lisäksi saadaan huonekohtaisen raportoinnin avulla kiinteistön energiasyöpöt tilat ja rakenteiden lämpövuodot helposti tunnistettua ja kohdistettua mahdolliset remonttitoimet järkevästi.

Energian tehokas käyttö on vastuullista ja yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta. Rakennetaan yhdessä älykkäästi toimivaa hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Edistyksellistä energiatehokkuutta laajalla asiantuntemuksella

Energiapalvelumme tarjoavat monella alueella älykkäitä, energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistäviä ratkaisuja. Autamme lisäämään energiaomavaraisuutta toimittamalla ja ylläpitämällä aurinkosähköjärjestelmiä, parannamme älyohjauksella kiinteistöjen energiatehokkuutta, edistämme liikenteen hiilineutraaliutta rakentamalla sähköautojen latausverkostoja, ylläpidämme energianhallinnassa tarvittavia älyverkkolaitteita ja kehitämme energian varastoinnin palveluja.

Tutustu monipuolisiin energiapalveluihimme.

Tutustu Suomen Lähienergialiitto ry:n toiminnanjohtaja Tapio Tuomen näkemyksiin energian hinnan noususta ja kokemuksiin OptiWatista.