Asennamme älykästä huomista Elenian kanssa

400 000 Elenian asiakkaalle uuden sukupolven älykkäät sähkömittarit

Voimatel vaihtaa 400 000:lle verkkopalveluyhtiö Elenian asiakkaalle uuden sukupolven älykkäät sähkömittarit. Sähkömittareiden uudistushanke kattaa koko Elenian verkkoalueen ja kestää vuoden 2025 alkuun saakka. Nyt käytössä oleva mittarikanta on tulossa käyttöikänsä päähän. Samaan aikaan energiamurros vaatii sähköjärjestelmän uudistamista.

Kyseessä on mittava projekti, jossa vaihdamme mittareita kaiken kaikkiaan noin 100 kunnan alueella. Sähkömittareiden asennukset aloitetaan syyskuussa Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla. Uudet älykkäät sähkömittarit toimittaa kotimainen Aidon Oy kumppaninaan teleoperaattori Elisa.

”Voimatelille tämä on mittava projekti, johon osallistuu asentajiemme lisäksi projektin hallinnan, suunnittelun, työnjohdon, asiakaspalvelun, ICT-järjestelmien ja raportoinnin ammattilaisia. Tämä työllistää henkilöstöämme vuosia. Olemme ylpeitä, että saamme olla ensimmäisten joukossa mukana uudistamassa seuraavan sukupolven älykästä sähkönkulutuksen mittausta ja asentamassa älykästä huomista”, kertoo Voimatelin toimitusjohtaja Timo Rask.

”Olemme huolella valmistelleet tätä uudistusta. Toteutimme muun muassa testihankkeen, jossa noin 80 asiakastamme saivat uudet älykkäät sähkömittarit, joilla heidän sähkölaitteitaan voitiin ohjata joustavasti eri ajankohtina. Palaute testiin osallistuneilta asiakkailta oli myönteistä eikä kulutuksen jousto vaikuttanut heidän arkeensa ja asumismukavuuteensa”, taustoittaa Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala uudistusta.

 

Yhteispelillä sähköjärjestelmän uudistamista yhä älykkäämmäksi energiamurroksen edistämiseksi

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sähköä tuotetaan yhä enemmän auringolla ja tuulella, jolloin sään vaihtelut vaikuttavat sähköntuotannon määrään. Sähkönkäyttö kasvaa sähkön korvatessa fossiilisia polttoaineita ja samalla kasvaa tarve sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen.

Sähköautot yleistyvät, samoin kotien ja kiinteistöjen aurinkovoimalat ja syntyy uudenlaisia energiayhteisöjä. Kaikki tämä tarvitsee tuekseen teknologian uusimpia ratkaisuja älykkäässä sähköverkossa sekä kaikkien meidän energian käyttäjien toiminnoissa. Näillä energiaratkaisuilla parannetaan energiatehokkuutta ja toimitusvarmuutta sekä hillitään ilmastonmuutosta ja vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

”On hienoa, että olemme mukana uudistamassa sähkönmittausta. Olemme näin vahvasti mukana rakentamassa hiilineutraalimpaa yhteiskuntaa tässä merkittävässä projektissa Elenian kumppanina”, sanoo Rask.

”Uudistuneen energiateknologian mahdollistama energian käytön seuranta ja hallinta antaa reaaliaikaisempaa tietoa, jolla ohjataan ja optimoidaan koko energiajärjestelmää ja sen osia. Meillä on vankkaa kokemusta energiaratkaisujen suunnittelusta, tietoliikenteestä, asennuksesta, käyttöönotosta, operoinnista, ylläpidosta sekä projektoinnista. Olemme toteuttamassa energiajärjestelmiä liittyen aurinkosähköön, sähköautojen latauksiin ja energiatehokkuuden parantamiseen monissa eri hankkeissa. Osana Voimatelin palvelutarjoamaa OptiWatin teknologia ja palvelut mahdollistavat energiajärjestelmän uusiutumista tukevien palvelujen tarjoamisen”, Rask lisää.

 

Lisätietoa:
Timo Rask, toimitusjohtaja, Voimatel, puh. 050 361 9246
Tapani Liuhala, toimitusjohtaja, Elenia, puh. 0400 331 130
Tommi Blomberg, toimitusjohtaja, Aidon, 040 642 8185
Eetu Prieur, Mobiiliratkaisujen johtaja, Elisa 050 506 5313

www.elenia.fi/mittausuudistus

 

Voimatel on sähkö- ja tietoverkkojen sekä -järjestelmien elinkaaripalvelujen ja ratkaisujen tuottaja, joka auttaa asiakkaitaan menestymään varmistamalla heidän kriittisten järjestelmien ja verkkojen erinomaisen palvelukyvyn luotettavilla asiantuntijapalveluillaan sekä uudistuvilla ratkaisuillaan. Yhtenä alansa suurimpana toimijana Voimatelin asiakkaina ovat mm. Itämeren alueen ja Keski-Euroopan teleoperaattorit, Suomen merkittävimmät siirto- ja jakeluverkkoyhtiöt, globaalit laitevalmistajat sekä suuri joukko teollisuusyrityksiä, kaupunkeja ja kuntia. Voimatelin 900 palveluammattilaisen organisaatio palvelee asiakkaita Suomesta ja Virosta käsin. Voimatelin omistaa suomalainen Osuuskunta KPY.

Elenia palvelee 430 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä. Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu www.elenia.fi

Aidon on Pohjoismaiden johtava älykkään sähköverkon mittausratkaisujen, sovellusten ja palveluiden toimittaja. Älykkäät energianmittausjärjestelmämme mahdollistavat asiakkaillemme luotettavan energianmittauksen ja -jakelun ja tehokkaat jakeluverkon ylläpitoprosessit. Aidonin toimittamaa teknologiaa on käytössä yli 3 miljoonassa energianmittauspisteessä Pohjoismaissa. Päätoimipaikkamme on Jyväskylässä ja meillä on toimipisteet Ruotsin Solnassa ja Norjan Askerissa. Logistiikkakeskuksemme sijaitsee Vantaalla.

Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden sekä teknologioiden edelläkävijä. Tarjoamme vastuullisia ja kestäviä ratkaisuita yli 2,8 miljoonalle kuluttaja-, yritys- ja julkishallinnon asiakkaallemme päämarkkina-alueellamme Suomessa ja Virossa, sekä kansainvälisesti yli 100 maassa. Suomessa Elisa on tietoliikennepalveluiden markkinajohtaja, kansainvälisesti yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Vodafone ja Tele2. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, liikevaihto 2020 oli 1,89 miljardia euroa ja henkilöstöä yli  5 000. Elisa on hiilineutraali yhtiö. Seuraa matkaamme: elisa.fi, Facebook @elisasuomi, Twitter @ElisaOyj