Tilinpäätöstiedote: Raskas vuosi takana – näkymät positiiviset

Voimatelin liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni haasteellisessa markkinatilanteessa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 113,5 M€, kun se vuotta aikaisemmin oli 124,8 M€. Liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna 9,1 %. Yhtiön liiketappio vuonna 2019 oli -5,3 M€ vuoden 2018 liiketappion ollessa -1,5 M€.

”Vuoden 2019 aikana teimme useita merkittäviä organisaatioon ja liiketoimintoihin liittyviä tervehdyttämistoimenpiteitä sekä uudelleensuuntauksia, jotka vaikuttivat liikevaihdon laskuun hetkellisesti. Samanaikaisesti yhtiön yksittäiset haasteelliset sopimukset sekä pitkän aikavälin tappiolliset projektikannat rasittivat merkittävästi vuoden 2019 tulosta”, Voimatelin toimitusjohtaja Timo Rask kertoo.

Tunnistettuihin tappiollisiin projekteihin liittyen yhtiö kirjasi vuoden 2019 tulokseen merkittävät varaukset. Osana tervehdyttämistoimenpiteitä yhtiössä käytiin loppukesästä 2019 YT-neuvottelut koskien kaikkia Voimatel Oy:n Suomen toimintoja ja koko henkilöstöä. Yhtiön vuoden 2019 tuloksessa on YT-neuvottelujen seurauksena tehtyjen uudelleenjärjestelyjen kertaluontoisia kustannuksia ja -varauksia n. 1,0 M€.

Kahdesta peräkkäisestä tappiollisesta vuodesta huolimatta yhtiön liiketoiminnan rahavirta kääntyi positiiviseksi vuoden 2019 aikana toteutettujen käyttöpääoman tehostamistoimenpiteiden myötä.

Vuoden 2019 lopussa ja alkuvuonna 2020 yhtiö on solminut uusia lähtökohtaisesti paremmalla kannattavuustasolla olevia sopimuksia ja uudistanut sopimuskantaansa merkittävästi tuleville vuosille. Nykyinen sopimuskanta takaa hyvän työtilanteen vuodesta 2020 eteenpäin. Toteutettujen toimenpiteiden ja käynnissä olevien kehityshankkeiden vaikutukset tulevat näkymään positiivisesti yhtiön tuloksessa jo kuluvan vuoden aikana.

”Työskentelemme määrätietoisesti kääntääksemme liiketoimintamme kannattavuudeltaan kestävälle tasolle vuoteen 2021 mennessä. Käynnissä on useita hankkeita ja uudistuksia kannattavuuskehityksemme parantamiseksi, ja etenemme suunnitelmiemme mukaisesti. Tavoitteemme on varmistaa Voimatel konsernin positiivinen liiketulos vuoden 2020 aikana ja kaikki toimenpiteemme ohjaavat kohti tätä tavoitetta”, toimitusjohtaja Timo Rask kertoo.

Lisätietoja:
Timo Rask, toimitusjohtaja
p. 050 361 9246
timo.rask@voimatel.fi