Tilinpäätöstiedote: Toinen peräkkäinen positiivinen toimintavuosi

Yhtiö teki toisen peräkkäisen kannattavuudeltaan positiivisen toimintavuoden 2021 huolimatta osittain haasteellisesta operointiympäristöstä. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 133,1 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 140,8 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto ei yltänyt edellisvuoden tasolle, mutta jäi positiiviseksi ollen 1,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 liikevoitto oli 4,3 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta säilyi hyvällä tasolla ja yhtiön nettokäyttöpääoma pieneni edelleen vuoden 2020 tasosta 1,9% vuoden 2021 tasolle 0,3%.

Vuoden 2021 aikana, aiemmat 2019 ja 2020 aikana tehdyt toimenpiteet alkoivat vaikuttaa lähes täysimääräisesti toimintaan ja kannattavuuteen. Vuoden 2021 sopimuskanta sisälsi edelleen kannattavuudeltaan haasteellisia osa-alueita. Normaalin kausivaihtelun lisäksi kannattavuutta heikensi loppuvuoden aikana tapahtunut materiaalikustannusten poikkeuksellisen nopea ja merkittävä kohoaminen erityisesti palvelurakentamisessa. Toteutetut nopeat kehitystoimenpiteet varmistivat yhtiön tuloksen säilymisen kohtuullisella tasolla.

Työskentely työturvallisuuden kohentamiseksi yhtiössä jatkui kokonaisvaltaisena. Henkilöstön aktiivinen osallistuminen turvallisuuden parantamiseen näkyy mm. huomattavana määränä turvallisuushavaintoja. Yhtiön ponnistelut henkilöstötyytyväisyyden kohentamiseksi jatkuivat koko yhtiön henkilöstön voimavarojen valjastamiseksi yhtiön kehityksen tueksi. Henkilöstölle tehdyn työvirekyselyn tuloksen mukaan henkilöstön työtyytyväisyys jatkoi edelleen kehittymistä ja nousi erinomaiselle tasolle 4,0/5 kuluneen vuoden aikana.

Vuoden 2021 aikana yhtiö on solminut uusia lähtökohtaisesti paremmalla kannattavuustasolla olevia sopimuksia ja uudistanut sopimuskantaansa tuleville vuosille. Nykyinen sopimuskanta takaa hyvän peruskuorman lähes vuoden 2022 loppuun.

Toinen positiivinen toimintavuosi vahvistaa näkemystä yhtiön positiivisen käänteen pysyvyydestä, joka mahdollistaa yhtiön edelleen kehittämisen ja uusien mahdollisuuksien jatkuvan tarkastelun. Tavoitteemme on varmistaa Voimatel konsernin kannattavuuden säilyminen ja yhtiön edelleen kehittäminen myös vuoden 2022 aikana.

Lue lisää KPY-konsernin tilinpäätöstiedotteesta

 

Lisätietoja:
Timo Rask, toimitusjohtaja
p. 050 361 9246
timo.rask@voimatel.fi