Voimatel hyödyntää miehittämättömiä ilma-aluksia sähköverkkojen tarkastuksessa ja vianhallinnassa

 

Voimatel kehittää uusia menetelmiä tuotannon tehostamiseksi. Miehittämättömillä ilma-aluksilla (drone) tehtävät sähköverkkojen tarkastukset ja vianpaikannukset ovat tämän päivän potentiaalisia menetelmiä. Voimatel onkin testannut ja kehittänyt niiden käyttöä osana sähköverkkojen tarkastusta ja vianhallintaa.

Olemme olleet mukana yhtenä toimijana Energiateollisuus ry/Sähkötutkimuspoolin toimeksi antamassa pilottitutkimuksessa, jossa selvitettiin keveiden miehittämättömien ilma-alusten (multikoptereiden) käyttämistä apuna verkostovikojen paikantamisessa. Pilottitutkimuksen tavoite oli mm. todentaa kenttäkokeilla miehittämättömien ilma-alusten käytännön soveltuvuus häiriöselvitystyöhön sekä testata vikatiedon tulkintaa havaintoaineistosta ja havaintoaineiston siirtoa verkkotietojärjestelmiin.

Voimatel Oy:n kumppani Vesan Ilmakuvaus teki lentoja Savon Voima Verkko Oy:n alueella näköyhteydellä (VLOS) sekä myös näköyhteyden ulkopuolella (BVLOS) autopilotilla sekä käsiohjauksella. Kuvattua aineistoa pidettiin hyvälaatuisena ja sen katsottiin soveltuvan erinomaisesti verkostovikojen paikannukseen. Miehittämättömien ilma-alusten onnistuneella käytöllä voidaan lyhentää vikakeskeytyksiä viankorjauksen toimintaprosessia tehostamalla. Ohjaajat pitivät laitteita helppokäyttöisinä ja hyvin toimivina, kun niiden käyttöön ja ilmailumääräyksiin on perehdytty kunnolla.

Voimatel on jatkanut tutkimusta osana omaa kehitystyötään. Olemme tehneet ilmajohtojen tarkastuslentoja 20 kV ja 110 kV verkoissa sekä käyttäneet miehittämättömillä ilma-aluksilla kuvattua tietoa oman maastosuunnittelun apuna.

On todettu, että multikopterit ovat erittäin hyviä apuvälineitä kiireettömässä tarkastustoiminnassa, kun epäillään verkostovikoja tai -vauriota, jotka eivät vielä ole aiheuttaneet sähkönjakelun tai siirron keskeytystä. Multikopterilla epäiltyä vauriokohtaa tai johto-osuutta päästään tarkastelemaan hyvin läheltä ilman, että johtoa tai muuta verkostokomponenttia tarvitsee tehdä jännitteettömäksi. Laitteet soveltuvat esimerkiksi eristettyjen keskijännitejohtojen (PAS) tarkastuksiin suurhäiriötilanteen jälkeen. Multikoptereiden käyttö on myös erittäin kilpailukykyinen verkoston määräaikaistarkastuksissa verrattuna perinteisiin kävelytarkastuksiin ja helikopteritarkastuksiin. Lennoista saatava tieto helpottaa maastosuunnittelua, jotta reittivalinnat ja maankäyttö voidaan tehdä optimaalisimmin. Miehittämättömien ilma-alusten käyttö vähentää myös maastossa tapahtuvaa liikkumista, minkä seurauksena työtapaturmien riski vähenee.

Voimatel vastaa verkkoyhtiöiden kiinnostukseen dronelentojen hyödyntämisessä. Tarjoamme palvelua vianhallinnan tehostamiseen.